הגשת תביעה קטנה אונליין

מערכת המשפט הישראלית עמוסה ומוטרדת מאין סוף תיקים אשר לא זוכים להתייחסות ראויה או בזמנים הולמים בשל בירוקרטיה וסחבת אשר מלווה את כלל ההליכים. לאור זאת, שירות חדש יחסית אשר צץ לאחרונה מאפשר הגשת תביעה קטנה אונליין, באמצעים וירטואליים, כאשר כל מלאכת התביעה עשויה להתגבש ולהיעשות בידי גוף שלישי אשר מצמצם את מעורבות התובע (כלומר – אתם), כאשר כל אשר נדרש מהאחרון הוא למלא כמה טפסים דרך המחשב.

לאור הסיבות הרבות אשר בגינן נאלצים אנשים רבים להגיש תביעות קטנות, בין אם בעניינים שבין ספק ללקוח, תביעות על רקע רכב, ענייני תיירות, שכירות או מהפצת ספאם אין סופי, אשר לעתים אינו מרפה, כמו גם חוסר הידיעה של רבים כאשר הינם בסיטואציה אשר מזכה אותם בהינתן ויחליטו לקיים תביעה – במאמר הקרוב נסקור את מאפייניה של הגשת תביעה קטנה אונליין, כמו גם כיצד לבצעה.

 

מה היא תביעה קטנה?

תביעה קטנה היא הליך משפטי מקוצר במסגרת המשפט האזרחי, הליך אשר מוגבל בזכות ובתקנות אשר הולמות את נסיבות המקרה, כמו גם אשר הסכום שניתן לזכות אדם בגינו קבוע גם כן, כאשר הוא עומד על 34,000 ש"ח. בהמשך לכך, מרביתן של תביעות קטנות סובב סביב ענייני נזיקין או סכסוכים נקודתיים אשר מצריכים הכרעה משפטית.

באשר לערכאה המשפטית אשר מורשית לדון בענייני תביעות קטנות, נקבע כי בית משפט לתביעות קטנות, הלוא הוא הערכאה הנמוכה ביותר, יהא הגוף אשר יתמודד עם תביעות אלו. כמו כן, בית משפט לתביעות קטנות הוא בפועל שמו השני של בית משפט השלום, כלומר ערכאת הערעור על פסק דינו היא בית משפט מחוזי.

 

מי רשאי לתבוע במסגרת תביעה קטנה?

תביעה קטנה היא מנת חלקם של אנשים פרטיים ויוזמותיהן הפרטיות. כלומר, לתאגיד או לקבוצה לא קיימת הסמכות להגיש תביעה קטנה בעניינה. תביעה קטנה מוגשת בעניינים בהם מסיבה כלשהי, בין אם מחוסר עמידה בהסכם או שמא מפגיעה פיזית או כזו או אחרת, החליט אדם לתבוע אחר בבקשה לקבלת פיצוי או שבית המשפט יורה למושא תביעתו לחדול ממנהגיו.

דוגמה למקרים כאלו ניתן למצוא כאשר אדם נפגע פיזית מאחר, כאשר אדם מפגר בלוחות זמנים אשר הסכם כלשהו מחייב אותו ועוד.

 

מה הם התנאים להגשת תביעה שכזו?

בנוסף לכך, חלים תנאים נוספים אשר רק בקיומם ניתן להגיש תביעה שכזו, שכן עליה להחיל מרכיב אזורי או זיקה מיוחדת למושא התביעה.

כלומר, בתחום שיפוטו של בית המשפט חייב להופיע מקום מגוריו או מקום משלח ידו של הנתבע ו/או מקום בו נכרת החוזה אם כזה קיים, כמו גם המקום שבו העסקה או ההתקשרות ביניהם הייתה אמורה להתקיים. זאת בנוסף למקום מסירת נכס במידה ומדובר בעסקת מקרקעין, או מקום שבו נעשה עוול לכדי התובע.

כלומר, במידה ורוצה אדם להגיש תביעה כנגד אחר, הוא חייב לקיים מרכיב גיאוגרפי כלשהו אשר מקשר בין ערכאת השיפוט לבין העניין שלשמו קיים צורך לתבוע, בטרם יגיש את תביעתו.

בנוסף לכך, בטרם אדם יגיש את תביעתו לבית משפט לתביעות קטנות, עליו להצהיר כי לא הגיש יותר מ- 5 תביעות שכאלו בשנה שקדמה לאותה תביעה, עבור אותו בית משפט.

כלומר, רשאי אדם להגיש מספר תביעות עבור מספר בתי דין שונים, כאשר אינו רשאי להגיש מעל – 5 תביעות שכאלו בשנה אחת. הסיבה להגבלה שכזו, היא בכדי למנוע שימוש ציני בכלי שכזה, בכדי להכריח יריבים עסקיים או אנשים רגילים לכתת רגלם לעתים תכופות לבתי משפט, שלא כצורך.

 

היכן ישנן ערכאות שיפוט בענייני תביעות קטנות?

בישראל קיימים 29 בתי משפט לתביעות קטנות, אשר כפי שהזכרנו לעיל ממוקמים לרוב כמחלקה נפרדת בתוך בית המשפט השלום. המשמעות היא שפריסתן היא יחסית נרחבת וכזו אשר מאפשרת לכל אזרח באשר יגור, לקיים תביעה שכזו בעניינו. כלומר, כל אזרח מאילת ועד דן יכול למצוא בקרבו מחלקה אשר דנה בעניינים שכאלו, כאשר אף בקצרין, מסעדה, דימונה, אילת, וקריית שמונה קיימים בתי דין שכאלו.

 

ייחודו של ההליך המשפטי אשר נלווה להגשת תביעה קטנה

מטרת המצאתן של תביעות קטנות הוא לא רק להקל על מערכת המשפט בכדי להפנות מזמנה לעניינים חשובים מסכסוכים מקומיים, אלא גם לאפשר לאזרחים לקבל צדק מהיר וענייני באמצעות הליך פשוט ויעיל.

 

ייצוג עצמי בלבד

לפיכך, קיימות תקנות ודינים שונים עבור תביעות קטנות מאשר המקובל במערכת משפטית סטנדרטית.

דוגמאות בולטות לאותם שינויים הם כללי ההתדיינות אשר מחויבים בהם כלל הסוגים, כלומר כלל הדרישות מהגנה והתביעה כאחד הינן נמוכות יותר בשל העובדה שבבית משפט לתביעות קטנות קיימת חובה על כלל הצדדים לייצג את עצמם בשל איסור אשר מושת על בית הדין מלכתחילה להיעזר בסיוע משפטי, פרט למקרים מיוחדים שלשמם נדרש אישור מיוחד מטעם בית המשפט עצמו.

 

ביטולם של דיני ראיות

בנוסף לכך, דיני הראיות אשר חלים על משפט רגיל אינם מנת חלקה של תביעה אשר הוגשה לבית משפט לתביעות קטנות, וכתוצאה מכך ניתן להתחשב גם בראיות אשר אינן קבילות בבית משפט אחר, עקב אופיו הפחות דרמטי של גזר הדין והשלכותיו הפחותות יחסית.

 

הוצאות משפטיות אל מול גורם ממסדי

זאת ועוד, כי כאשר מוגשת תביעה כנגד גוף ממסדי גדול כדוגמת מדינת ישראל, במידה ומפסיד התובע בתביעה, עליו לשלם 1000 ש"ח בגין הוצאות משפטיות אשר נדרשו מצד אותו גוף, אשר נאלץ להפנות זמן ומשאבים להתמודדות עם תביעת שווא.

 

פרטי הליך הגשת התביעה

אנקדוטה נוספת וייחודית להגשת תביעות קטנות, היא האפשרות להגיש את התביעה עצמה באמצעות אתר אינטרנטי. ההליך אשר מערב הרשמה קצרה וזיהוי דרך תעודת זהות, מאפשר פתיחת תיק, הגשת מסמכים רלוונטיים ותשלום אגרה בגובה 501 ש"ח, כל זאת בכדי לבצע הגשת תביעה קטנה אונליין.

בנוסף לכך, במידה ואדם רוצה שיעשה כלל ההליך עבורו, ישנן מספר חברות אשר מציעות שירותי הגשת תביעה שכזו כאשר כל אשר צריך לציין ולמנח כהלכה בפני בית המשפט נעשה באמצעותם, ובכך הם פועלים להגדיל את סיכויי צליחת ההליך המשפטי בהצלחה עבור התובע.

עם זאת, לא ניתן להגיש וירטואלית בקשות ערר למחוזי, ובכדי לעשות זאת קיים הצורך לכתת רגליכם אל עבר מסדרונות ערכאה שיפוטית זו. כמו גם שכאשר יוטל אותו ערר, התביעה תחדל מלהיות תביעה קטנה ותהפוך לתביעה משפטית רגילה, אשר בגינה תוכלו להיעזר בשירותי עורך דין.

 

מועדים רלוונטיים להליך הגשת תביעה קטנה אונליין

כאשר אדם מבקש להגיש תביעה קטנה אונליין, עליו להיכנס לאתר הרלוונטי כפי שצוין לעיל ולמלא אחר ההוראות. לאחר שתוגש תביעתו, היא תגיע לכדי הנתבע אשר יעמדו לזכותו 30 ימים להשיב ולפרוס את טענותיו מנגד. בהמשך לכך, במידה והנתבע בחר להשיב בטענותיו אל מול התובע, יעמדו לזכות האחרון 15 ימים להשיב לו שנית, בטרם יאלצו כלל הגורמים להתכנס לצורך הדיון.

כמו כן, במידה וישנן טענות מצד אלו מן הגורמים עבור צד ג', לאותו צד יינתנו גם כן 30 ימים להשיב על חלקו היחסי בסוגייה המשפטית. זאת בדומה לפרק הזמן אשר יינתן לאדם אשר מבקש לבטל החלטה אשר ניתנה שלא בפניו, מפאת היעדרותו.

לבסוף, במידה ואדם מבקש לערער על פסק דין, יהיו לטובת כך 15 ימים בהם יוכל לנסח מחדש את ענייניו בטרם יחלוט אותם סופית בית המשפט לתביעות קטנות.

 

לסיכום – הגשת תביעה קטנה אונליין כפתרון אשר מבטיח תמורה מבלי לגזול זמן

באמצעות כלי חדשני שכדוגמת הגשת תביעה קטנה אונליין, מתאפשר לאנשים אשר נעשה עוול בעניינם, אך עוול אשר אינו משמעותי דיו בשביל להצריך מהם את כלל העיסוק שנלווה לדיון בערכאה משפטית, להשיג צדק בעניינם בקלות יתרה.

כלומר, אילו בעבר הרף אשר עבורו היו מוכנים אנשים לפנות לכדי סיוע משפטי בכדי לתקן את שנעשה להם היה גבוה עבור רבים, אזי שכיום הוא נמוך בהרבה, עובדה אשר הופכת את עצם מימוש הצדק מצד מערכת המשפט לתכוף יותר, וכזו אשר מאפשרת לאזרחים רבים יותר, לממש את זכויותיהן המשפטיות כהלכה.

אילו מסמכים צריך לתביעה קטנה?

אילו מסמכים צריך לתביעה קטנה?

בתביעה קטנה הייצוג הוא עצמאי, התהליך קצר ופסק הדין יתקבל בדרך כלל כבר בדיון הראשון. ישנו משקל גדול על הצגת המסמכים, שכן – אלו הם

באילו מקרים נתבע תביעה קטנה?

באילו מקרים נתבע תביעה קטנה?

בית המשפט לתביעות קטנות עוסק בעיקר בנושאים צרכניים ומתן שירות, אך גם במקרים של תאונות רכב, אפליה, לשון הרע ותביעות נזיקין פשוטות. תהליך הגשת 'תביעה

טביעה קטנה

מי יכול לסייע בתביעה קטנה?

אחד מכללי הברזל במשפטים של תביעות קטנות זה איסור על ייצוג ע"י עורך – דין. אך אין זה אומר שאין על התובע או הנתבע את