עורך דין בנקים

לרוב כשאנחנו חושבים אודות הבנק, איננו מעלים בדעתנו כי נאלץ לפגוש אותו בנסיבות משפטיות אשר מערבות חליטת החלטה מצד ערכאה משפטית כלשהי. עם זאת, עקב תפיסה מוטעית זו, רבים האזרחים אשר אינם מודעים כיצד לנהוג אל מול גוף עצום ובעל זרועות ארוכות כפי שבנק עלול להיות לא פעם. פעמים רבות, זוהי עבודתו של עורך דין בנקים, סיוע לאזרח הקטן אל מול הגופים הגדולים בקרבות המשפטיים.

זאת ועוד, כי לעניינים משפטיים אשר מערבים את הבנק, יש לא פעם השפעה רבה ולעתים אף בלתי הפיכה על חיינו או על בית העסק שלנו, בעוד הבנק מקבל החלטות אשר בידן לחרוץ גורלות. לפיכך, כיצד ינהג האזרח הקטן בבואו להתמודד אל מול גוף בעל משאבים רבים ובקיאות רבה עוד יותר?

גיבור השעה שהסיטואציה מזמנת הינו עורך דין בנקים, אשר בידו לאפשר לכל אדם להשיג צדק כמו גם פיצוי, אל מול ההחלטות חסרות ההיגיון אשר לעתים הבנק מקבל בעניינו. לפיכך, במאמר הקרוב נסקור את תפקידיו ושימושיו השונים של עורך דין בנקים, כמו גם ההליכים אשר נלווים לעיסוקו, כאשר הוא מתמודד עם גופים בנקאיים שונים.

 

סלעי המחלוקת אל מול גופים בנקאיים והצורך שעולה מהם בשירותי עורך דין בנקים

הלוואות

מרבית המחלוקות המשפטיות אשר מערבות בנקים וגופים פרטיים, חונות בענייני הלוואות שונות אשר נלקחו מן הבנק מצד בעלי עסקים למען התנהלות בשגרה, או מצד אנשים פרטיים בכדי לכלכל את אורח חייהם, כדוגמת משכנתא.

 

אשראי לבעלי עסקים

בנוסף לכך, נושא אשר זוכה גם הוא למעורבות משפטית רבה והינו מנת חלקם של בעלי העסקים בלבד, הוא עניין מתן האשראי מצד הבנק לבעלי עסקים. אשראי אשר יכול לעתים באמצעות החלטות אטומות או חסרות היגיון, להצטמצם משמעותית עד כדי איום קיומי על המשך פעילותו של אותו בעל עסק, פעילות אשר בהיעדרה עלול אדם להיגרר למחוזות אפלים, בעודו פושט רגל או נהפך לחדל פירעון.

 

פסילת אמצעי תשלום

זאת ועוד כי רבים העסקים אשר נאלצים לתבוע או לדרוש דין מהבנק, בשל העובדה שהאחרון מסרבל קבל את אמצעי התשלום אשר הם מעמידים לטובתו.

כלומר, לעתים הבנקים בוחרים שלא לקבל כדין שיקים מצד בעלי עסקים, זאת בניגוד לסיכום אשר נעשה בין הצדדים טרם לכן. פסילת אמצעי תשלום שכזה ללא סיבה או עילה מוצדקת, מהווה פגיעה ישירה בעסק אשר נאלץ לחשב את תזרים המזומנים שלו מחדש, או את יכולתו להתנהל פיננסית.

 

השלכותיה של הגשת תביעה כנגד הבנק

כמו כן, כאשר מוכחת התנהגות לא חוקית מצד הבנק אל נגד לקוחותיו השונים, פרטיים ועסקיים כאחד, הוכחה אשר הפכה לקלה במיוחד אודות לדיגיטציה אשר הפכה לרווחת בחיינו.

יכול בעל העסק להגיש תביעה בנושא כנגד אותו בנק, שאם וכאשר ימצא אשם, יאלץ לזכות את אותו בעל עסק בפיצוי כספי, כמו גם בהטבת השירות משמעותית מול האחרון החל מאותו רגע ואילך, כיוון שהבנק יאולץ באמצעות צו משפטי לשנות את מנהגיו, שינוי אשר די בו בכדי להטיב ולייצב עסק.

 

יתרונו היחסי של הבנק

כמו כן, עקב השירותים הרבים שהבנק מעניק לאין ספור גופים, הוא נאלץ לעתים תכופות להיקלע לעימותים משפטיים. בין אם עימותים אלו הינם ביוזמתו שלו או כתוצאה מתביעה, ניסיונו הרב בעניינים שכאלו, כמו גם כיסיו העמוקים מאוד, הופכים את הבנק ליריב משפטי קשה.

זאת ועוד, כי לעתים כאשר מוגשת תביעה כנגד הבנק, מלאכת איסוף המסמכים כרוכה בשיח מייגע ומעייף מצד עשרות פקידים שונים, אשר באמצעות מסכת בירוקרטיה מקשים על יכולתו של אדם לגשת לאינפורמציה אשר עלולה לפגוע ביכולתו של אדם לדרוש צדק, או לשנות החלטה אשר נעשתה בעניינו.

 

להשיב לאש באש

הפתרון האידיאלי עבור אזרח או בעל עסק אשר נקלע לסיטואציה משפטית אל מול הבנק, היא היעזרות משפטית מוקדמת ככל האפשר בדמות עורך דין בנקים. זאת מכיוון שהאחרון בקיא בכלל התקנות והחידודים אשר להם הבנק מחויב מתוקף הנחיות אשר ניתנו לו מטעם הרגולטור, הנחיות אשר אינן משתמעות ל- 2 פנים, וכי הפרה שלהן מהווה עבירה אשר בגינה יש לפצות את הלקוח.

כמו כן, אותם דינים ותקדימים אינם מנת חלקו של אדם פשוט מהיישוב, אשר אילולא סיועו של עורך דין בנקים, ייתכן וכלל לא יידע כי הבנק ביצע מולו עבירה או הפרה של תקנה אשר הוא עלול לשאת בגינה בפיצויים.

 

חובותיו של הבנק אל מול לקוחותיו

מאז ומעולם לבנקים היה תפקיד מרכזי בחברה המערבית, תפקיד אשר התבטא ביכולתם וכוחם הרב אל מול האזרחים כמו גם מוסדות שלטון. לפיכך, עוגן תפקידם ומקומם בחברה, כמו גם החובות אשר הם חייבים ללקוחותיהם, על ידי בית המשפט העליון.

בהמשך לכך וכפי שצוין לעיל, לעתים הבנקים מפרים הבנות אשר מעוגנות בחוק ובגינן עלולים לשאת בתשלומים ופיצויים אל מול לקוחותיהם, עם זאת – חשוב שהלקוח הממוצע יכיר מלכתחילה את אותן חובות בכדי שיוכל לממש את זכותו מול הבנק מאוחר יותר. לכן עולה השאלה, אילו חובות חב הבנק עבור לקוחותיו השונים?

 

חובת האמון

חובת האמון היא חובה אשר מופרת כשהבנק משית סנקציה או נוקט בפעולה אשר פוגעת באופן ישיר ביכולת שלכם, בין אם כאדם פרטי או כעסק, להתפרנס ולהתקיים כלכלית. לדוגמה, כאשר הבנק נוקט בחיובי ריבית מופרזים או שמא הוא קיצץ שלא כדין את האשראי שלכם.

חובת האמון היא אבסולוטית וכזו אשר אינה משתנה מאופיו של לקוח או הנסיבות או טיב יחסיו עם הבנק עצמו. כלומר, גם אם הנכם נערה בת 16 אשר עובדת בתור בייביסיטר וגם אילו רק אתמול ביצעתם עסקה בהיקף של מאות מיליוני שקלים, חובה זו זהה עבור שניכם. לעומת זאת, הפיצוי אשר הבנק יאלץ לשלם לכם בעקבות הפרה של חובה זו, ייגזר באופן ישיר ממונכם הישיר, או היקף הפגיעה אשר הייתה עלולה לחול עליכם.

 

חובת הזהירות

חובת הזהירות מחייבת את הבנק להפעיל שיקול דעת כאשר הוא עושה שימוש בממון אשר אנו הקצנו למען גורם שלישי דרכו, גורם אשר מנסיבותיו של הבנק ידוע לאחרון כי אותו גורם לא מסוגל לעמוד בעסקה.

כלומר, אילו נעביר שיק לידי עסק בעבור שירות מסוים, ואף על פי כי העסק הנ"ל נמצא בקשיים תפעוליים אשר מעמידים בספק רב את היכולת שלו להעניק לנו שירות, עובדה אשר ידועה לבנק מלכתחילה ולא לנו כלקוח, לעתים בשל עיצומים שהבנק משית על אותו גורם, במידה ויבחר הבנק להעביר את התשלום יש בכך הפרה של חובת הזהירות כלפינו כלקוחות.

הפרה של חובה זו, אשר בפועל עלולה להתבטא כתשלום שעשינו עבור כלום, בעוד הבנק יכל למנוע זאת מאיתנו, חושפת את הבנק לתביעות משפטיות.

 

חובת תום לב

חובה זו ממומשת כאשר לקוח פונה אל הבנק בשל קבלת ייעוץ כלכלי כלשהו, כפי שקורה כאשר אנשים פרטיים פונים לכדי קבלת משכנתא, או כאשר בעל עסק מתכנן לקבל הלוואה לצורכי התפתחות עסקית.

במידה ויוכח כי אותו יועץ אשר ייעץ מטעם הבנק, המליץ על אפיק השקעה או קבלת החלטה כלכלית אשר בראש מעיינה עמד האינטרס של הבנק בלבד ולא טובתו של הלווה, מדובר בהפרתה של חובת תום לב.

מנגד, בשל הקושי המשפטי אשר קיים בהוכחה כי אכן נעשתה המלצה שכזו בזדון, קשה עד בלתי אפשרי להוכיח חובה זו מבלי היוועצות או היעזרות בסיוע משפטי כדוגמת עורך דין בנקים, אשר יודע לקשור נסיבתית את ההמלצות אשר המציא אותו יועץ מטעם הבנק עבור הלקוח.

זאת באמצעות בהקבלת החלטתו של היועץ הפיננסי לפי מבחן אשר קיים בעגה המשפטית רפואית ומכונה מבחן הרופא הסביר, במהלכו בודקים אילו סביר כי יועץ פיננסי אחר היה מקבל החלטה דומה, ובאילו שיקולים.

 

הגדרתו של לקוח

בעבר כאשר נעשו פניות משפטיות כנגד הבנק בתואנות שהאחרון מעל בתפקידו, לעתים נהג הבנק להתכסות באצטלה כי אין לכרוך את כלל האנשים אשר באים עימו במגע כלקוחותיו. עם זאת, בעקבות פסיקת נשיא בית המשפט העליון דאז מאיר שמגר, הוגדר לקוח כקשת רחבה מאוד של אנשים אשר באה במגע עם הבנק או שירותיו, קשת אשר כוללת גם ביצוע פעולה חד פעמית אל מול הבנק, אפילו מבלי שנלווה לה פתיחת חשבון.

הנימוק להחלטה זו היא קביעתו של שמגר דאז כי עקב המוניטין החיובי הרב שקיים לבנקים, מוניטין אשר רבים בציבור מקנים לבנקים בזכותו מעמד של גוף כמעט ממשלתי אשר לעולם שומר חוק, יש לחייבם בסטנדרטים הולמים.

 

לסיכום – עורך דין בנקים כחבל הצלה

כפי שניתן להבחין, הליכים אשר מערבים את הבנק הם בעלי משקל רב והשלכות על כלל ענייניו הכלכליים של מי שנכרך בהם. ככאלו, ראוי שכאשר אדם נדרש לדין אל מול אותם גורמים, גורמים חזקים ובעלי ממון רב, כמו גם כאלו אשר לעתים מודעים לכלל חידודי ותקדימי החוק למיניהם, ייעזר אותו אדם בסיוע משפטי רב ככל הניתן בכדי לפגוש את גודל השעה ולהימנע מנזקים אשר מקורם בהזנחת הפן המשפטי.

לפיכך, אילו אדם חש כי נעשה עוול בעניינו, כמו גם כאשר אינו זוכה לטיפול הוגן או ראוי בעודו פונה לקבלת שירות מהבנק, יוטב לו אילו יבצע פנייה לעזרה מצד עורך דין בנקים, בכדי שיוכל להטיב הן עם השירות אשר הוא זוכה לו, כמו גם עם כיסו הפרטי בעודו מסייע להקלת התנהלותו העסקית השוטפת.

טביעות בנק

מהן תביעות הבנקים הנפוצות ביותר?

הבנק הוא מוסד מאוד מרכזי בחיים של רובנו, גם אם אנחנו לא נתקלים בפקיד הבנק באופן יומיומי, הוצאת כסף, כרטיסי אשראי, הלוואות ומה לא. בעקבות

הסדר חוב מול בנקים

הסדר חוב מול בנקים

לרוב היחסים של לקוחות הבנק עם הבנק הם בסדר גמור – מושכים כסף, מכניסים כסף ומבצעים פעולות כרגיל. הבנק, משום שהוא גוף עסקי, מונע משיקולי

תביעות בנק

עורך דין תביעות נגד בנקים

בעיני רבים מאיתנו הבנק נראה כמו גוף גדול, רציני וכזה שאנחנו כל הזמנים מרגישים אסירי תודה מולו. התחושה הזאת מתחזקת במיוחד אם אנחנו לקוחים שנזקקים