עורך דין הטרדות מיניות

עורכי דין מומלצים בנושא הטרדות מיניות: עורך דין הטרדות מיניות – דורון ויינרייך

פטיש

ניצול יחסי מרות

יחסי מרות מוגדרים כמערכת יחסים שבה לאחד הצדדים קיימת שליטה והשפעה על הצד השני, באופן ישיר, או עקיף (לדוגמה: ע"י הבוס של הממונה הישיר). אם