עורך דין חדלות פירעון

עורכי דין מומלצים בתחום חדלות פירעון: עורך דין חדלות פירעון – ינובסקי מיסקביץ' | עורך דין חדלות פירעון – דנה פלד

 

תמורות ושינויים משפטים מתרחשים סביבנו כל הזמן כחדשות לבקרים. עם זאת, ישנו הליך אחד אשר הפך לאחרונה רלוונטי מאוד עבור רבים בשל נזקי מגפת הקורונה אשר סופה טרם נראה לעין. הליך זה, נוגע לעניינם של אנשים אשר בעקבות הקורונה או שגם מסיבות שאינן קשורות לה, נאלצו להיקלע לכדי מצב כלכלי קשה אשר בעבר רובם היו קוראים לו – פשיטת רגל.

עם זאת, לאור שינוי חוקתי אשר עוגן בשנת 2019, כיום ישנן דרכים שונות לחייב הפשוט להתמודד עם צרותיו הכלכליות אל מול נושיו השונים, בצורה אשר מטיבה עם כלל הצדדים וזאת מבלי להיגרר להליכים קשים כנגד החייב כפי שהיה בעבר.

יתרה מכך, גם אלו אשר הינם מודעים לקיומה של אפשרות זו כדוגמת חדלות פירעון, אינם מודעים לחשיבותו הקרדינלית של עורך הדין בתוכה, וכיצד יש לבחור את האחרון באופן אשר מבטיח טיפול ענייני ומהיר ככל הניתן בסוגייתם הכלכלית.

לפיכך, במאמר הקרוב נדון במאפייניו של הליך חדלות פירעון, כמו גם בתפקידיו השונים של עורך דין חדלות פירעון בפרט.

 

מה היא חדלות פירעון?

חדלות פירעון היא שם כולל להליך הסדרת חובות אשר כונן בחוק בשנת 2019, כאלטרנטיבה חדשה ועדכנית להליך פשיטת הרגל אשר הונהג טרם לכן. במסגרת חדלות פירעון, מוגדר כל אדם ו/או בעל עסק אשר אינם מסוגלים לממש את חובתם להחזיר את כלל הסכומים אשר לוו מנושיהם, בנוסף להיות סך הוצאותיהם גדול מהכנסותיהם (על כלל נכסיהם השונים).

כלומר, חדל פירעון הוא אדם אשר גם אילו רצה ומכר את כלל נכסיו באשר הם, לא יהיה מסוגל עדיין להחזיר את החובות השונים אשר הוא חייב לנושים שלו.

הליך זה בעבר הוגדר כפשיטת רגל כאשר עירב אנשים פרטיים ופירוק כאשר עסק בחברות גדולות. כמו כן, השלכותיו של הליך זה אינן קלות ובעלות נקודות השקה להליך המשפטי אשר חדלות פירעון באה לרשת, פשיטת רגל, עובדה אשר מצריכה מחשבה תחילה מדוקדקת בטרם אדם ישית על עצמו תואר שכזה. עם זאת, ההליך החדש מצליח למצוא את עמק השווה בין הנושים לבין החייב, ככזה אשר מקדם את האינטרסים המשותפים של שני הצדדים.

 

הליך חדלות פירעון

במסגרת הליך זה, מוקמים כמה איזונים ובלמים בין החייב לבין הנושים באמצעות צד ג', אשר במהלכם באמצעות ויתור הדדי מגיעים הצדדים לכדי משוואה אשר תבטיח כי החייב יחזיר את מרב הכספים אשר הוא חייב, זאת במקביל להקלה משמעותית בחומרת ההגבלות אשר מושתת עליו.

כמו כן, לנסיבות אשר הובילו את אותו חייב לכדי מצב בו הוא מוגדר כחדל פירעון – ישנה חשיבות ותרומה רבה לאופיו של ההסכם אשר עתיד להיכרת בינו לבין נושיו בתיווכו של בית המשפט.

כלומר, אילו יוכיח החייב כי הנסיבות אשר הובילו אותו לכדי חדלות פירעון נבעו מגורמים אשר לא בשליטתו, כדוגמת מקרה רפואי חריף אשר פקד אותו מבלי התראה, כמו גם התייקרות פתאומית או היעדר זמינות של משאב אשר עליו העסק שלו או כלל מטה לחמו התבסס, יהיה לכך חשיבות והכרה בהתאם, מאשר אדם אשר התרשל או שמא ביצע הונאה שסופה להתגלות ולהותירו ללא כלום.

יש לציין, כי נסיבות אלו לרוב מבוארות באמצעות עורך דין חדלות פירעון, אשר בזכות ניסיונו בהגשת עתירות שכאלו בקיא היכן לחפש וכיצד למצוא תקדימים אשר שופכים אור חדש על המקרה.

בנוסף לכך, חשיבותן של הנסיבות שזורה כחוט השני לאורכו של הליך חדלות הפירעון, כיוון שהחוק קובע כי לאחר שימסרו כלל הנתונים הפיננסיים או אשר הינם רלוונטיים לעצם העובדה שהחייב הפך לחדל פירעון מנאמן אשר ימונה על ידי בית המשפט, תתבצע בחינה בעניין החייב אשר בעקבותיה תקבע תכנית הבראתו.

כלומר, כאשר אדם עומד בפני הליך חדלות פירעון, עליו לספק נימוקים והסברים מדוע הגיע לכך מלכתחילה, אותם נתונים יעברו לידיו של נאמן שבית המשפט מינה, אשר בעקבות אותם נתונים יקבע את האופן בו יחזיר החייב את חובותיו לנושים. זאת בעודו נוקב בסכום שמהרגע שבו יחזירו החייב, הינו פטור משארית חובו ויוכל להתחיל דף חדש בחייו הכלכליים, מבלי לשאת בעול החוב על גבו והסנקציות אשר נלוות לו.

 

מדוע נוצר חוק חדלות פירעון?

תכלית החוק היא לזרז ולייעל את כלל הליכי פשיטת הרגל אשר נעשו טרם לכן, אשר בבסיסן לא היה תמריץ מספיק עבור החייב להחזיר את חובותיו, שכן הסנקציות אשר אפפו את אורח חייו היו קשות מנשוא. כלומר, בעקבות היותו של חוק פשיטת הרגל קשוח ונוקשה מדי, חייבים רבים לא ראו אפשרות להחזיר את אשר הם חייבים בפרק זמן הגיוני, כיוון שההסכם אשר נקבע עימם היה כזה שהתנה את סיום החוב בעבודה מרובה למשך פרק זמן ממושך.

התוצאה של אותם הסכמים הייתה שהחייב איבד את תמריצו להגדיל את הכנסותיו בכדי לשלם את החוב, שכן ראה בכך משימה לא אפשרית, מנגד גם הנושים לא ראו מכך תמורה, שכן הם השיתו גזירות חריפות מדי על החייב עצמו במסגרת ההליך. לפיכך, באמצעות החוק החדש, אשר מצליח להגיע לעמק השווה בין 2 הצדדים, ניתן להבטיח כי גם הנושים יזכו לסכום גבוה יותר מאשר היו זוכים טרם לכן, כמו גם לאפשר לחייב להתחיל פרק חדש ועצמאי בחייו.

 

הגבלות אשר חלות על חדלי פירעון

אף על פי כי חוק חדלות פירעון נושא עימו בשורה חדשה עבור כלל החייבים באשר הם, הגבלותיו אינן שונות בתכלית מאשר ההגבלות אשר חלות על פושטי רגל. כלומר, כמו אז גם עכשיו ישנן הגבלות חמורות שתכליתן מניעת שימוש בהליך זה למטרות נוחיות והבטחת שימושו כמוצא אחרון.

בנוסף לכך, מהוות ההגבלות כתמריץ חיובי לחייב למלא את חובותיו בכדי שיוכל להיפטר מהן בהקדם האפשרי, שכן בהסכמים רבים מותנות ההגבלות בהתאם לקצב החזרת החוב.

בהמשך לכך, ההגבלות כוללות השתת צו עיכוב יציאה מהארץ על החייב, אשר אינו רשאי לצאת את המדינה אלא אם מטרת נסיעתו הן עסקיות (בכדי לייצר הון אשר ישמש לאחר מכן את הנושים) או שמא ממניעים משפחתיים חשובים, בכל מקרה נסיעה זו מצריכה את אישור הנאמן.

בנוסף לכך, חייב מוכרז על ידי בנק ישראל כלקוח מוגבל, צעד אשר משמעותו היא שאינו רשאי לחלק שיקים או לקבל מסגרת אשראי משמעותית, בכדי להבטיח כי לא יוכל (בין אם בשוגג ובין אם בזדון) לפגוע בבעלי עסקים עתידיים עימם יבוא במגע.

זאת ועוד, כי השלכות צעד זה הינן חסימה גורפת של כלל כרטיסי האשראי של החייב, כמו גם הטלת איסור על קבלת אשראי חדש מצד כל גוף בנקאי או פיננסי, עד אשר ישלים את חובו.

 

חשיבותו הרבה של עורך דין חדלות פירעון בעקבות שינוי ההליך

כפי שהליך חדלות הפירעון נושא עימו הזדמנות גדולה הוא עלול להתברר גם כמפח נפש משמעותי עבור מי מהחייבים אשר לא יסתייעו בשירותים משפטיים הכרחיים עבורו.

כלומר, ישנו הרגל מגונה אשר נהפך לאחרונה לנפוץ במיוחד בעולם המשפטי, בו במסגרת רצונם של חייבים לחסוך בעלויות ההליך הם עושים פעמיהם אל עבר עורכי דין אשר אין להם דבר ולו חצי דבר בענייני חדלות פירעון, בכדי שהאחרונים ייצגם אל מול הנאמן ו/או הנושים.

מיותר לציין, כי בכל סוגה משפטית באשר היא, ישנה חשיבות רבה להיעזרות בסיוע משפטי אשר הינו בקיא ומודע לכלל התקנות החדשות והחידודים אשר נוספו לעניין בו אתם מתדיינים. בנוסף לכך, לעתים תכופות מאוד, השכר אשר נחסך על ידי החייב בעודו פונה לעורך דין אשר אינו מהתחום אך הינו זול יותר, יוצא בהפסדו של החייב בכמה מונים כאשר הישגיו כתוצאה מההליך הינם מועטים אם קיימים בכלל.

הדבר מקבל תוקף נוסף אל מול הליך חדיש שכזה כדוגמת חדלות פירעון, אשר תקדימים שנעשו בעניינו מקבלים תוקף משמעותי בשל גילו הצעיר, לפיכך – להיעזרות בעורך דין חדלות פירעון חשיבות קרדינלית בהקשר זה, אשר לא ניתן להחליפה מבלי לשאת בתוצאות אשר ילוו לכך בגזר הדין.

 

הסכם נושים

בדומה לאשר נעשה בהליכי פשיטת רגל, גם בהליכי חדלות פירעון מתאפשר לחייב ולנושים להגיע לכדי הסכם אשר יסיים את כלל העניין המשפטי אשר מערב אותם. הסכם זה מתבצע בין החייב אל הנושים ישירות או באמצעות מתווך/מגשר, כאשר בית המשפט מאפשר לקיימו בכל רגע נתון בו 2 הצדדים חפצים בכך.

ניתן לדון בעניין הסכם נושים גם מבלי עזרתו של עורך דין חדלות פירעון, אך עקב הסבירות הרבה כי הנושים צפויים להיעזר בשירותיו של אחד, לא מדובר בצעד מומלץ בכלל. הסכם הנושים מהווה גם הוא אסמכתה נוספת לחשיבות ההיעזרות בשירותיו של עורך דין חדלות פירעון, כיוון שכאשר האחרון מייצג חייב במסגרת הסכם, הוא עלול להגיע לתוצאות אשר אין להן אח ורע וכאלה אשר בוודאי לא יושגו אל מול נאמן או שופט.

 

לסיכום

הליך חדלות הפירעון מהווה הזדמנות פז עבור חייבים ונושים כאחד להשיג את המירב מהסיטואציה הקלוקלת אשר נקלעו אליה. עם זאת, מוטב לכל אדם אשר שמו נקשר בהליך חדלות פירעון, הן אם מכובעו של החייב או שמא דווקא מנקודת מבטו של הנושה, לעשות שימוש בשירותיו של עורך דין חדלות פירעון בכדי להשיג את מירב התוצאות ולנצל עד תום את גלגל ההצלה אשר המחוקק השליך לעבר אלו שמנסים בכל כוחם שלא לטבוע.

הפטר על חובות

איך לקבל הפטר על חובות?

ישנן 2 דרכים עיקריות לקבל הפטר חובות, האחת – 'מהירה' וקשוחה, השנייה – ארוכה אך נוחה. בשתי הדרכים יש התעקשות מצד מערכת המשפט על עמידה

חדלת פירעון – מה המשמעות?

חדלות פירעון הוא מצב בו חייב (יחיד או תאגיד החייב כסף), לא יכול לשלם את החובות שלו בזמן, וסכום החובות גבוהה משווי נכסיו – כספים