עורך דין מיסים

שירות מומלץ בתחום המיסים: מס אמריקה

 

בשנים האחרונות החלה להפוך לשכיחה יותר ויותר תופעת העמדתם של אזרחים בגין עבירות מס אשר ביצעו (לכאורה) אל מול המדינה. בין אם מדובר בזמרים ואומנים אשר מכניסים סכומי עתק, ובין אם בעל המכולת השכונתית, נדמה כי נחישותם של גופי הגבייה בישראל ומס הכנסה בראשם – גדלה מרגע לרגע, כאשר בהתאם להגברת האכיפה ניתן להבחין גם בהחמרת הענישה.

כמו כן, בעקבות חבלי הייסורים הרבים אשר הרגולציה והבירוקרטיה בישראל מערימים כאחד על האזרח הקטן, לעתים רבות אזרחים מבצעים עבירות מס בשוגג וללא כוונת זדון כלל. לפיכך, מה יכול לעשות האזרח הקטן בשעה שמועמד לדין על ידי גוף דרקוניים אשר הינם באי כוחה של המדינה עצמה?

הכתובת לצרותיו היא פשוטה ואחת היא, לעומת זאת הדרך להשגת מנוח ולפתור את הבעיה, מעט פחות. לכן, במאמר הקרוב נדון ונסקור את תפקידיו של עורך דין מיסים בעודו מנסה לסייע לכל אדם אשר נקלע למחלוקת אל מול גופי הגבייה, להסדיר את ענייניו אל מול המחוקק.

 

מה הוא תפקידו של עורך דין מיסים?

עורך דין מיסים הוא גורם מקצועי אשר תפקידו להעניק ייעוץ משפטי ו/או לייצג את לקוחותיו במקרה הצורך, בעניינים אשר מערבים סכסוכים או אי הסכמה שבין האזרח הפשוט ו/או עסק ו/או חברה, לבין גופים שונים מטעם המדינה כדוגמת מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד.

כלומר, עורך דין מיסים עוסק בעניינם המשפטי של נחקרים, חשודים, ונאשמים, אשר שמם נקשר באופן ישיר לעבירות צווארון לבן, אשר כוללות הלבנת הון, עבירות הונאה, העלמת מיסים, עבירות אשר קשורות לניירות ערך ועוד.

זאת ועוד, כי בידי עורך דין מיסים להטיל ערר במידת הצורך אודות החלטות אשר התקבעו בעניין לקוחותיו בעבר, וכי לביטולן יש משמעות רבה עבורם. דוגמה למקרה שכזה היא כאשר נציגי המדינה מחליטים לקבוע כי יש לבצע פסילת ספרים כנגד אדם, היות והם רואים באחרונים כמסמך לא מהימן.

משמעותה של פסילה זו היא ביטול כלל הדוחות הכספיים אשר הציג הנישום לרשות המיסים, דוחות אשר משבוטלו מצריכים מלאכה רבה לניסוחם החדש, כמו גם הוצאה כספית לא מבוטלת.

 

 עורך דין מיסים כחלק מחקירה

בדומה לעבירות פליליות מתחומים אחרים, גם בענייני מיסים משנמצא אדם כנאשם פוטנציאלי, הוא יובא בפני נציגי החוק למען חקירה. במהלך חקירה זו, איש המשטרה או רשות המיסים אשר יחקור אותו, עלול להשית עליו שלל שיטות ולעשות שימוש בכלי חקירה אשר תכליתם היא להוליך את הנאשם בלשונו, זאת בכדי לחלץ ממנו הודאה או פרטים אשר חשיפתם אינה תמיד עולה בקנה אחד עם האינטרס של הנחקר.

כלומר, בשל ניסיונם הרב של החוקרים אל מול ניסיונו הדל והמועט אם בכלל של הנאשם, עושים האחרונים שימוש בדקויות וחידודים אשר רלוונטיים לענייני מס, אשר במהלכם הם מנסים לגרום לאדם באמצעות מניפולציות שונות לבחור שלוותר על מלוא זכויותיו המשפטיות. ניסיון זה נעשה בעודם מבטיחים הבטחות שווא כי אילו ימנע משימוש בעורך דין מיסים עתיד ההליך בעניינו להתקצר במידה רבה.

לפיכך, פרט לציון המובן מאליו כי אין בכך אמת ולו חצי אמת, ראוי לומר כי לנוכחותו של עורך דין מיסים בשלב החקירה יש השפעה חסרת תקדים על עתידה כמו גם על מהלכה. זאת מכיוון שבעודו נוכח בחקירה, מתוקף היותו איש מקצוע הן בהיבט המיסים והן בהיבט המשפטי, עורך דין מיסים יכול להבטיח ולוודא כי ההליך המשפטי אשר הנאשם זוכה לו אכן תקין, וכזה אשר מבטיח כי לא ידבק בו רבב שלא לצורך.

 

נקודות קריטיות לחקירה עצמה

בהמשך לכך, במסגרת החקירה ישנה חשיבות להבנה העמוקה כי דבריו של נאשם עלולים במידה רבה לשמש כנגדו במידת הצורך. כמו כן, ראוי להדגיש כי לכל נחקר באשר הוא שמורה הזכות שלא לומר דבר אשר עלול להפלילו, בעודו ממש את זכותו להימנע מהפללה עצמית באמצעות זכות השתיקה. עובדות דרמטיות אשר אינן ברורות לנחקר הפשוט מהיישוב, בטרם היוועץ עם עורך דין מיסים.

 

הגדרת מטרת החקירה ככלי לגיבוש אסטרטגיה

זאת ועוד, כי ישנה חשיבות רבה להגדרת החקירה כחקירה באזהרה או תחקור עד. כלומר, כאשר מובא אדם בפני חקירה, הוא מוכרח לוודא עם חוקריו מה מטרת התשאול, והאם בבסיס אותה חקירה מונחים חשדות כנגדו או שמא הוא נקרא לאירוע על מנת לשפוך אור במקרה אחר.

אף על פי כי נדמה במבט ראשוני שמדובר בצעד קוסמטי או שרירותי, יש בכדי כך לשפוך אור רב על אסטרטגיית החקירה העתידית של אותם חוקרים, כמו גם ההבנה הכוללת של לאן פניו של התיק הנ"ל מועדות.

 

מימוש זכויות בזמן חקירה

בנוסף לכך, אילו נחקר אינו חש בטוב במהלך החקירה, הוא רשאי לבקש להפסיקה או לקבל טיפול רפואי, בקשה אשר החוקרים רשאים לסרב לה, אך שתהיה מוכרחת להופיע בהתאם בדוח אשר יקבל השופט בעודו סוקר את התשתית הראייתית.

 

שוטר טוב הוא רע עבורך

כמו כן, לעתים בשל חוסר ניסיונו כמו גם המתח הרב אשר הנאשם שרוי בו, נעשים ניסיונות מצד החוקרים לשבור את הקרח עם הנאשם בעודם זולגים למחוזות אשר אין בהם קשר לכדי הנסיבות שלשמם התכנס הנאשם עם החוקר.

כלומר, בעודם מנסים "לרכך" את הנחקר כאשר הם מבססים את התקשורת עימו על סמך תחביביו או שיחות חולין של פנאי. ניסיונות אלו אינן נובעות מרחשי ליבו הטובים של החוקר, אלא מתוך מחשבה קרה ומחושבת לתפוס את הנחקר כאשר אינו מוכן, בכדי לדלות ממנו פרטי מידע אשר אינו חפץ לספק.

עם זאת, כאשר אדם לא מנסה מגיע לחקירה, קשה עד כדי בלתי אפשרי להבחין באותן ניסיונות, או לעמוד בפיתוי הנלווה להם.

 

עורך דין מיסים כמענה לנקודות כשל

כלל הנקודות הללו מהוות למעשה נקודות כשל פוטנציאליות אשר הנחקר עלול להיתקל בהן בעת חקירתו אצל גורם משטרתי ו/או מטעם רשות המיסים. נקודות כשל אשר לנוכחות עורך דין משקל רב בהגברת הסיכוי לצלוח אותן מבלי לפגוע בצורה אנושה בכיס כמו גם להימנע מהדבקת רבב בעניינו של הנאשם.

זאת מכיוון היותו של עורך דין מיסים איש מקצוע אשר מודע מלכתחילה לכלל השיטות, הניסיונות והטקטיקות אשר נוקטים בהם חוקרים בבואם לחקור אדם מן היישוב, אשר בניגוד אליהם אינו בקיא ושולט ברזי אומנות החקירה.

 

מתי נכון לפנות לשירותיו של עורך דין מיסים

בעניין התזמון הנכון לפנייה לשירותי ייצוג או ייעוץ מטעם עורך דין מיסים, לא ניתן לעשות זאת מוקדם מדי. זאת מכיוון שכאשר נפתח הליך פלילי אשר מערב אדם מסוים בהיבט מיסוי, הליך אשר אליו מתוודע האדם רק עתה, יידועו נלווה לחקירה סמויה ו/או גלויה אשר לעתים אורכת מספר שנים בטרם נעשית פנייה של ממש לעבר הנישום, חקירה בה כבר נאספו כלל הפרטים וגובשו כלל האשמות.

לפיכך, לאור העובדה כי רשויות המס למעשה כבר החלו והינן בשלב מתקדם של הליך התביעה, רצוי לפנות לעורך דין מיסים בהקדם האפשרי בכדי לנסות לצמצם עד כמה שניתן את הפער המקצועי, כמו גם לקבל אינפורמציה קריטית בטרם יזומן אדם לחקירה או שמא יפשטו על משרדיו או ביתו, כאשר טרם התייעץ עם עורך דין כנגד כך.

 

פיתוחים טכנולוגים כמשני דין משפטי

בעקבות שינויים תכופים אשר חלים על כולנו, שינויים אשר מאפשרים לאדם לבצע פעילויות עסקיות במחי אצבע, כמו גם לבצע רישומים ופרוטוקולים באורח מסודר יותר, עצם יכולתה של רשות המיסים לבלוש ולחדור לפרטיותו של אזרח, גדלה משמעותית.

המשמעות של יכולת זו היא שכעת רשויות המיסים יכולת להתחקות אחר כל עסקה וכל אגורה אשר עירבה אדם או את משלח ידו, מעקב אשר בעבר לא היה אפשרי עקב דיווחם הכולל של עניינים פיננסים, על בסיס מסמכים כתובים בלבד.

עם זאת, בעקבות אותם פיתוחים, יכולים כעת גם אזרחים רבים להוכיח כי נפל רבב בהחלטה להעמידם לדין, בעודם מציגים לרשויות המס את כלל המסמכים הרלוונטיים כמו גם סימוכין אשר מעידים כי הינם חפים מביצוע עבירה בזדון, עובדה אשר יכולה להקל עד כדי לבטל את כתב האישום כנגדם.

אילו התרשמתם בעקבות כך כי ניתן להיפתר מהצורך בעורך דין למען צליחת חקירה שכזו, לצערי עלי להשיבכם שולל, שכן לרוב אלו הם אנשי המקצוע כדוגמת עורכי דין שיודעים כיצד לרתום את כלל הפיתוחים הללו לטובת הנאשם, בעודם מוכיחים ומנפיקים לו אליבי אשר מספק את רצונם של כלל הגורמים, בכדי שאלו ירפו מהם את ידם.

 

לסיכום – עורך דין מיסים כגלגל הצלה

אף על פי כי העיסוק במיסים הוא לעולם אינו משמח, לפעמים אנו נאלצים לתת דין וחשבון אשר אילולי הם נאלץ לשאת בקנסות חמורים או חלילה עונש מאסר בפועל, זאת כאשר לעתים אין מדובר כלל בעבירה מכוונת מצידנו אלא בשגיאה לנוכח קשיים רגולטורים.

לפיכך, אילו נאלצתם להיקלע לוויכוח כלשהוא בעניין מיסים אל מול אותם גופי ענק, מומלץ במידה רבה להיעזר בשירותיו המשפטיים של עורך דין לענייני מיסים. זאת בכדי שהאחרון יוכל לסייע לכם לצלוח את אותה התקשרות כפויה, על הצד הטוב ביותר בעודו פועל לקצר את ההליך עד כמה שניתן, כמו גם לצמצם עלויות כבדות ומיותרות, אשר נגבות לעתים – שלא לצורך.

הגוף מעניק פטור ממס הכנסה

איזה גוף מעניק פטור ממס הכנסה?

אזרחים רבים במדינת ישראל יודעים שיש אפשרות לקבל פטור ממס הכנסה, אבל בודדים מהם יודעים מהו הפטור הזה, מי יכול לקבל אותו ומי בכלל הגוף

אמן ציור - אילוסטרציה

שכר אמנים – מה זה?

לא כל שכר שווה באופיו ובמידה ואתם מרצים או אומנים טוב שהגעתם למאמר הזה, שכן מחנכים ואמנים הם בין המקצועות אליהם מס הכנסה מתייחס באורח

חישוב פיננסי

מאיר בקרמן מדבר על החזרי מס

אנשים רבים מתמודדים עם עומסים רבים בחיים, בין היתר עם חוסר הידיעה והוודאות לגבי עולם המיסים הנרחב והמסובך. במיוחד אם אתם בעלי עסק או עצמאיים,

מגנט

החזרי מס בגין הפסקות בעבודה

רשויות המיסים בישראל עובדת מול מיליוני מעסיקים ומועסקים בכל רגע נתון. במהלך השנים הצטברו מיליארדי שקלים שנגבו ממס יתר ששולם על ידי מועסקים רבים. על

איש וכסף

חוק 125 ד – ההסבר המלא

העתיד הכלכלי שלנו מטריד כל אחד מאיתנו, כי כמו שכולנו רואים, המצב בארץ רק הולך ונהיה מורכב יותר ויותר. אנשים עובדים כאן שנים רבות ועדיין