עורך דין צבאי

עורכי דין מומלצים בתחום צבא וביטחון: עורך דין תביעות משרד הביטחון – גרינברג | עורך דין צבאי – מירי יעקב גביש

 

בשל חוק גיוס חובה אשר חל במדינת ישראל, רבים מוצאים עצמם לעתים תחת חסותה הנוקשה של המסגרת הצבאית, אשר לא מתאימה לכל אדם. כמו כן, בעקבות היותה של מסגרת זו בעלת מערכת שיפוטית שונה לחלוטין, אשר רואה לנגד עיניה ערכים אחרים שממוקמים אחרת בסולם העדיפויות שלה לעומת מקבילתה האזרחית, לעתים מוצאים עצמם חיילים רבים בפני אישומים חמורים אשר מצריכים סיוע משפטי.

בהמשך לכך, בעקבות הזכות לייצוג הוגן אשר הצבא מקנה לחייליו, ניתן ורצוי להיעזר במסגרת הליך משמעתי בצבא, בסיועו המשפטי של עורך דין צבאי, אשר מתוקף תפקידו כמו גם ניסיונו אל מול המערכת, יכול לסייע לנאשם בעודו מבקש לקיים צדק בעניינו. לפיכך, במאמר הקרוב נדון בהרחבה בתפקידו השונים של עורך דין צבאי כמו גם מידע הכרחי לנאשם במסגרת משפט צבאי.

 

טרמינולוגיה הכרחית במשפט הצבאי

בטרם נצלול אל כלל עולמו ופועלו של עורך דין צבאי, חשוב להעמיד ולדייק בכמה מושגים חשובים אשר הכרתם היא תנאי מפתח להבנת כלל המערכת. מושגים אשר מקבלים נופך שונה מן המקבילים להם במערכת האזרחית.

שוני זה מתבטא ומגולם בהיותו של הצבא מערכת אשר אינה פועלת לפי חוקי הדמוקרטיה, אשר אבן יסוד בה היא הזכות להליך משפטי הוגן. עם זאת, מתוקף היותו של הצבא פועל תחת פיקוחה של מעטפת דמוקרטית, עוגנה הזכות להליך עוגן בתוך הגוף הלא דמוקרטי הנ"ל.

 

מה הוא משפט צבאי?

משפט צבאי הוא ענף אשר מכיל את כלל ההליכים המשפטיים אשר נעשים במסגרת הצבא כישות כללית או כנגד חבריו, כלומר חייליו.

המשפט הצבאי מחולק ל- 2 מחלקות שונות בתכלית זו מזו, כאשר הראשונה היא משפט צבאי משמעתי, אשר ספק אם ישנו חייל אחד אשר מעולם לא זכה להישפט במסגרתו. בנוסף לכך, קיימת מסגרת שונה לחלוטין, הלא היא משפט צבאי פלילי, אשר עוסקת בכלל הנושאים אשר בגינם עלול חייל להישפט לעונש מאסר בפועל אשר עולה על כמה ימים בודדים, כמו גם מערכת שמכילה אישומים חמורים, כאלו אשר מצדיקים את הצורך בהיעזרות משפטית בסיועו של עורך דין צבאי.

 

משפט צבאי משמעתי

בהמשך לכך, המערכות נבדלות זו מזו בכמה תחומים בולטים, כאשר במסגרת המשפט המשמעתי, דנים לרוב בעבירות משמעת זניחות אשר העונש בגינם הינו לרוב קנסות נמוכים (עד לכדי 33% ממשכורת סדיר לרוב), או לעתים נדירות מאוד עונש מאסר של מספר ימים עד לכדי שבועות בודדים.

בנוסף לכך, במסגרת המשפט המשמעתי רשאי כל קצין אשר הוסמך לכך, לשמש כשופט ולגזור דין אשר הוסמך לו, לרוב במסגרת חוקים נוקשים ושבלונים אשר הינם תולדתה הישירה של דרגתו של השופט. זאת כמובן בנוסף להיותו של התובע מטעם התביעה גם השופט, סיטואציה אשר אין לה אח ורע במשטרים דמוקרטים.

 

משפט צבאי פלילי

לעומת זאת, במסגרת משפט צבאי פלילי, העבירות אשר דנים בהן הן כאלו אשר עלולות להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל שיכול להצטבר לכדי שנים רבות מאחורי סורג בריח. כמו כן אופיין של העבירות חמור יותר, כאשר מדובר בעבירות אלימות, עריקות, סחר בנשק או בסמים, ולמעשה כל עבירה אשר מהווה גם כן עבירה פלילית בעיני ערכאה משפטית אזרחית.

בנוסף לכך, משפטים אלו נעשים בבית משפט צבאי בו מופרדת ישות השיפוט מישות התביעה, כלומר יש תובע בנוסף לשופט ואינם אחד, כמו כן, כרוכה בהם חקירה פלילית באמצעות חוקרים, אשר לבסוף מגישים חומר ראייתי כנגד הנאשם לשופט, בטרם חל המשפט בעניינו.

זאת ועוד, כי מתוקף היותו של הצבא גוף אשר מקדש את ערכה של משמעת ומציב אותה כערך עליון, לעתים רבות בשל אקט שמטרתו היא הרתעה, השיפוט הצבאי נוהג לחומרה בנאשמים, בעודו בוחר לשפוט נאשמים לרוב לכף חובה, כאשר על הנאשם נגזר עונש אשר הינו משמעותית חמור יותר מאשר היה מושת עליו לו היה נשפט בערכאה אזרחית.

ההשלכות של אותו גזר דין אינן מסתכמות רק במיצוי העונש ובחירה בדין לפי בית שמאי, אלא גם בהשתת סעיף אישום פלילי אשר מקעקע את עברו הפלילי של הנאשם הצעיר, סעיף אשר עומד בעינו למשך 17 שנים בטרם ניתן להסירו, וכי עלול להציב קשיים רבים בפניו של המשוחרר הטרי.

 

השלכותיו של רישום פלילי

השלכותיו של רישום פלילי זה לא מסתיימות כאשר החייל משתחרר משרות צבאי, והן ילוו אותו גם בשלב אוחר יותר כאשר ינסה לעשות צעדים ראשונים בעולם האזרחי. כלומר, כאשר חייל משתחרר עם רישום פלילי, הוא עלול להיתקל בפני קשיים כאשר ינסה להתקבל לעבודות אשר מצריכות תעודת יושר, אילו ינסה לקבל רישיון לנשק, כמו גם בהשגת רישיון רפואה או עריכת דין, כמו גם הוצאת ויזות למדינות אשר דורשות זאת – כדוגמת ארצות הברית או אוסטרליה.

בהתאם לזאת, בשנת 2011 כונן תיקון אשר מאפשר לבצע השתת רישום פלילי מופחת, בשל הצורך למנוע פגיעה חסרת תקדים שכזו בעתידם של צעירים רבים, עם זאת – מדובר בקיצור משך השנים ולא בשינוי הסנקציות הנלוות לרישום שכזה.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה להיעזרות בסיוע משפטי מצד עורך דין צבאי אשר ביכולתו להמתיק עד כדי לבטל את גזר הדין אשר הושת על חייל, ביטול גזר דין אשר בחובו ייתכן כי מונח חלק נכבד מעתידו הכלכלי או האישי של החייל, בכך שיבטל גזירה אשר מצירה את צעדיו במידה רבה.

 

תפקידו של עורך דין צבאי כחלק ממשפט צבאי

עתה משהפנמנו את הדקויות השונות אשר רלוונטיות למערכת משפט צבאית, חשוב לציין כיצד מתברג עורך דין צבאי כחלק מההליך כולו.

עורך דין צבאי הינו עורך דין אזרחי לכל דבר ועניין אשר בחר לעסוק בדינים אשר מערבים את הצבא, תפקידו הוא לייצג את החייל (שכן התביעה נעזרת תמיד בעורכי דין מטעמה – כלומר חיילים), אל מול גורמי האכיפה הצבאיים השונים, בין אם בבית המשפט או בין במהלך החקירה אשר נעשית על ידי מצ"ח. ההחלטות בהן עורך דין הצבאי דן ומתערב הן החלטות אשר נוגעות להארכת מעצר של חייל, בחינה מחודשת של התשתית הראייתית, וליוויו בעת חקירה.

 

תפקיד עורך דין צבאי בחקירה

המשמעות למיקומו בכל שלבי החקירה כמו גם ההליך המשפטי כולו הינה קרדינלית וחשובה בהחלט. זאת מכיוון שאילו עורך הדין מזהה ומבחין בליקוי כל שהוא אשר נעשה מטעם התביעה בשלב כזה או אחר של החקירה, לעתים די בכך בכדי לבטל את כתב האישום כולו, או לפסול חומר ראייתי אשר במידה רבה עלול לסייע להרשעתו של החייל.

זאת ועוד, כי לעתים מתבצעות חקירות אל מול חיילים אשר מתוקף גילם הצעיר והיעדר עבר פלילי אינם בעלי ניסיון בחקירה, זאת בניגוד לחוקריהם אשר הינם בעלי ניסיון רב כיוון שהם עושים זאת מתוקף מקצועם במשך מספר שנים. לעומת זאת, אילו ייעזר חייל בסיועו המשפטי של עורך דין צבאי, יוכל האחרון לוודא כי לא נעשים עוולות בעניינו של החייל, וכי הוא אכן זוכה להליך משפטי תקין גם במהלך חקירתו.

 

עורך דין צבאי כגורם אשר מתשאל עדים

בנוסף לכך, כאשר חייל בוחר להיות מיוצג על ידי עורך דין צבאי, בתיקים אשר עניינם תקיפה חמורה ו/או הטרדה מינית ו/או סחיטה באיומים וכן הלאה, כלומר תיקים אשר מערבים אדם נוסף ואינם פשע כנגד המערכת. יכול עורך הדין לחקור ולהתעמת אל מול הצד הנגדי בתיק, ובכך לשפוך אור נוסף על שקרה, בעודו מוצא חורים בגרסאות העדים השונים, אשר שומטים את הקרקע עליה נעמדת התביעה.

 

 לסיכום

מערכת המשפט הצבאית היא מערכת מורכבת ונוקשה אשר רואה לעתים תכופות את הנאשם בסבר פנים חמורות מאשר מקבילתה האזרחית.

אי לכך ובהתאם לזאת, במידה וחייל הגיע למצב אשר במהלכו החל כנגדו הליך משמעתי פלילי מצד גורמי אכיפה צבאיים, יוטב לו אילו יפנה בהקדם האפשרי לסיוע משפטי כדוגמת עורך דין צבאי, אשר יוכל לסייע לו לצלוח את ההליך המשפטי הדרמטי הזה על הצד הטוב ביותר, הצלחה אשר משפיעה במידה רבה על המשך חייו הבוגרים.

עורך דין צבא

עבירות נשק בצבא

עבירות נשק בצבא אין ספק שאחד מהדברים המורכבים והמסוכנים ביותר בצבא זה הנשק. הנשק האישי של החיילים אומנם צריך להגן עליהם ועל הציבור, אך כולנו