הדרישות המשפטיות לתרגום נוטריוני במדינות שונות

תוכן עניינים

תרגום נוטריוני הוא דרישה חיונית להליכים משפטיים רבים, במיוחד כאשר עוסקים במסמכים הכתובים בשפה זרה. תרגום נוטריוני הוא תרגום של מסמך שאושר על ידי נוטריון או רשות דומה. בישראל נדרשים תרגומים נוטריוניים לרוב להליכים משפטיים, הגירה ומטרות אקדמיות. 

עם זאת, הדרישות המשפטיות לתרגום נוטריוני משתנות ממדינה למדינה. במאמר זה, נבחן את הדרישות המשפטיות לתרגום נוטריוני במדינות שונות.

 

ארצות הברית

בארצות הברית, לא תמיד נדרשים תרגום נוטריוני. עם זאת, אם נדרש תרגום נוטריוני, יש לאשר אותו על ידי נוטריון. נוטריון הוא עובד ציבור אשר הוסמך על ידי המדינה לחזות בחתימה על מסמכים ולנהל שבועות. נוטריונים משמשים בדרך כלל בארצות הברית לאישור מסמכים, כולל תרגומים נוטריוניים.

כדי לקבל תרגום נוטריוני בארצות הברית, על המתרגם לתרגם תחילה את המסמך לאנגלית. לאחר מכן על המתרגם לחתום ולתארך את התרגום, ולכלול הצהרה המעידה על דיוק התרגום. לאחר מכן, הנוטריון יהיה עד לחתימת המתרגם ויחתום ותאריך את האישור.

נוטריון סינית

קנדה

בקנדה, גם לא תמיד נדרשים תרגום נוטריוני. עם זאת, אם נדרש תרגום נוטריוני, יש לאשר אותו על ידי נוטריון או נציב שבועות. נציב שבועות הוא אדם שהמדינה הוסמך לו לנהל שבועות והצהרות. נציבי שבועות משמשים בדרך כלל בקנדה לאישור מסמכים, כולל תרגומים נוטריוניים.

כדי לקבל תרגום נוטריוני בקנדה, על המתרגם לתרגם תחילה את המסמך לאנגלית או צרפתית, בהתאם לדרישות הרשות המקבלת. לאחר מכן על המתרגם לחתום ולתארך את התרגום, ולכלול הצהרה המעידה על דיוק התרגום. לאחר מכן, הנוטריון או הממונה על השבועות יהיו עדים לחתימת המתרגם ויחתום ותאריך את האישור.

 

מקסיקו

במקסיקו, לעתים קרובות נדרשים תרגום נוטריוני להליכים משפטיים ולמטרות הגירה. תרגומים נוטריוניים חייבים להיות מאושרים על ידי נוטריון או מתרגם שהוסמך על ידי ממשלת מקסיקו. ממשלת מקסיקו מנהלת רשימה של מתרגמים מורשים המוסמכים לספק תרגום נוטריוני.

כדי לקבל תרגום נוטריוני במקסיקו, על המתרגם לתרגם תחילה את המסמך לספרדית. לאחר מכן על המתרגם לחתום ולתארך את התרגום, ולכלול הצהרה המעידה על דיוק התרגום. לאחר מכן, הנוטריון או המתרגם המוסמך יהיה עד לחתימת המתרגם ויחתום ותאריך את האישור.

 

סין

בסין, לעתים קרובות נדרשים תרגום נוטריוני להליכים משפטיים ולמטרות הגירה. תרגומים נוטריוניים חייבים להיות מאושרים על ידי נוטריון סיני. נוטריונים סיניים מורשים על ידי ממשלת סין לאשר מסמכים, כולל תרגום נוטריוני.

כדי לקבל תרגום נוטריון סינית, על המתרגם לתרגם תחילה את המסמך לסינית. לאחר מכן על המתרגם לחתום ולתארך את התרגום, ולכלול הצהרה המעידה על דיוק התרגום. לאחר מכן הנוטריון הסיני יהיה עד לחתימת המתרגם ויחתום ותאריך את האישור.

נוטריון סינית

ישראל

בישראל נדרשים תרגומים נוטריוניים לרוב להליכים משפטיים, הגירה ומטרות אקדמיות. תרגומים נוטריוניים חייבים להיות מאושרים על ידי נוטריון או עורך דין החבר בלשכת עורכי הדין בישראל. לשכת עורכי הדין בישראל מקיימת רשימה של עורכי דין המוסמכים למתן תרגום נוטריוני.

כדי לקבל תרגום נוטריוני בישראל, על המתרגם לתרגם תחילה את המסמך לעברית או לאנגלית, בהתאם לדרישות הרשות הקולטת. לאחר מכן על המתרגם לחתום ולתארך את התרגום, ולכלול הצהרה המעידה על דיוק התרגום. לאחר מכן, הנוטריון או עורך הדין יהיו עדים לחתימת המתרגם ויחתום ותאריך את האישור.

 

טבלה המציגה את הדרישות המשפטיות לתרגום נוטריוני במדינות שונות

מדינה דרוש נוטריון? נדרש מתרגם מורשה? דרוש עורך דין מורשה?
ארצות הברית כן לא לא
קנדה כן לא כן
מקסיקו כן כן לא
סין כן כן לא
ישראל כן לא כן

* אנא שים לב שמידע זה עשוי להשתנות ויש לוודא את הדרישות המדויקות עבור כל מדינה ממקורות משפטיים אמינים. כאשר עורך דין או מתרגם נדרש, יש לוודא שהם מורשים ומוסמכים לפעול במדינה הרלוונטית.

 

סיכום

תרגום נוטריוני הוא דרישה חשובה להליכים משפטיים רבים, במיוחד כאשר עוסקים במסמכים הכתובים בשפה זרה. הדרישות המשפטיות לתרגום נוטריוני משתנות ממדינה למדינה. בארצות הברית ובקנדה, לא תמיד נדרשים תרגום נוטריוני, אך אם כן, הם חייבים להיות מאושרים על ידי נוטריון או רשות דומה.

במקסיקו ובסין, לעתים קרובות נדרשים תרגום נוטריוני וחייבים להיות מאושרים על ידי נוטריון או מתרגם מורשה. בישראל נדרשים לרוב תרגום נוטריוני וחייבים להיות מאושרים על ידי נוטריון או עורך דין חבר בלשכת עורכי הדין בישראל.

נוטריון סינית

איש עובד על לפטופ
שיחה עם עורך דין למידע נוסף

יש לכם שאלות הקשורות בחוק ומשפט? לקבלת שיחת ייעוץ חינם עם עורך דין, השאירו פרטים! 

מידע נוסף
באילו מצבים צריך שירותי נוטריון בישראל

שירותי נוטריון ממלאים תפקיד חיוני בעסקאות משפטיות, ומבטיחים את האותנטיות והחוקיות של מסמכים חשובים. בישראל, לעיתים קרובות יש צורך במעורבות של נוטריון במצבים שונים. מאמר