איך לקבל הפטר על חובות?

תוכן עניינים

ישנן 2 דרכים עיקריות לקבל הפטר חובות, האחת – 'מהירה' וקשוחה, השנייה – ארוכה אך נוחה. בשתי הדרכים יש התעקשות מצד מערכת המשפט על עמידה בתנאים והגבלות – אי עמידה בהן עלולה לגרור עוד שנים ארוכות של סבל עם חובות מצטברים.

 

הפטר דרך פשיטת רגל (חדלת פירעון)

דרישות

חייב שסכום חובותיו מתחת ל- 150,000 ₪ רשאי להגיש בקשת צו לפתיחת הליכי חדלת פירעון שבסופו אם יעמוד בתנאים יחול עליו הפטר חובות. אם סכום חובותיו מעל 150,000 ₪ יגיש בקשה להפטר דרך הוצאה לפועל.

 

תהליך

  • ראשית, מגישים צו לפתיחת תהליכי חלדת פירעון. במשך כחודש יבדוק ממונה את הבקשה ויועברו אליו דוחות על ההכנסות וההוצאות של החייב. בנוסף, החייב יעביר תשלום חודשי ל'קופת הנשייה' כפי שסוכם בצו לפתיחת ההליכים – התשלום הקבוע הוא הכרחי על מנת לקבל אישור לצו שיקום כלכלי.
  • לאחר אישור הצו, למשך כשנה יהיה על החייב לקיים את החובות והמגבלות שבית המשפט והממונה הטילו עליו. בשנה הזו, הנקראת תקופת ביניים, ימונה לחייב נאמן שיהיה אחראי על נכסיו, לטפל בקופת הנשייה, לבדוק את התנהלותו הכלכלית בעבר ובהווה, לפקח על חובותיו וידווח לממונה על התנהלותו של החייב.
  • לקראת סוף תקופת הביניים יבנה ויגיש הממונה תכנית לשיקום כלכלי (תוך התחשבות במידע שהעביר לו הנאמן), בה ידונו על מנת להחליט אם יוגש צו שיקום כלכלי.

 

צו שיקום כלכלי

בדיון יוגדרו מהם התנאים לשיקום הכלכלי בהם החייב יצטרך לעמוד למשך כ- 3 שנים כדי לקבל הפטר, למשל: תשלום עקבי לקופת הנשייה, עמידה בהגבלות, מימוש נכסים לטובת פרעון החוב. ב- 3 השנים האלו יפקח הממונה על הנאמן המייצג את החייב ואם החייב לא עמד בחובותיו ,ישנה האפשרות לביטול ההליך ולא יינתן הפטר לחובות.

 

הפטר

אם החייב עמד בכל התנאים, יקבל הפטר על חובותיו ותועבר הודעה בנושא לנושים (המלווים).

 

הפטר דרך הוצאה לפועל 

החל מ-15.09.2019, לא ניתן עוד לבקש הפטר במסגרת הליכי הוצאה לפועל, אלא רק במסגרת הליכי חדלות פירעון, משם יועבר התיק למשרדי הוצאה לפועל.

 

דרישות

  • על החייב להיות מוגדר "חייב מוגבל באמצעים” למשך 4 שנים לפחות לפני הגשת הבקשה וגובה חובותיו לא עולה על 800,000 ₪.
  • החייב שילם את התשלומים ע”פ צו התשלומים שנקבע לו במהלך 3 השנים שטרם מועד הגשת הבקשה. אם הרשם משוכנע שהחייב לא עמד בתנאים מנסיבות חסרות תום לב או התדרדרות במצבו הכלכלי הוא רשאי לתת צו הפטר גם אם החייב לא עמד בתנאי זה.
  • לא קיימת בקשה לפשיטת רגל, להפטר, לא היה הליך פשיטת רגל או צו כינוס בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
  • אין לחייב נכסים הניתנים למכירה בשביל לשלם חוב למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.

 

תהליך

הגשת הבקשה להפטר בצירוף פירוט החובות, ההוצאות וההכנסות של החייב ואימותם ע"י מסמכים רלוונטים. הרשם יבחן את הבקשה ותינתן תשובה לאחר 45 ימים. אם הבקשה אושרה – הודעה תשלח לנושים (המלווים) על קבלת ההפטר של החייב. הנושים יכולים להתנגד, ובמקרה כזה יערך דיון בפני הרשם ואחריה יוחלט אם יקבל הפטר.

 

הפטר

אם לא הייתה התנגדות מצד הנושים והחייב עמד בכל התנאים – יקבל החייב הפטר על חובותיו (מלבד – חוב מזונות, קנסות וחובות שנוצרו במרמה). חייב שאינו עומד / עמד בתנאים אלו יכול לשקול הגשת בקשת פשיטת רגל וקבלת הפטר במסגרת זו.

 

לסיכום

חשוב להבין את מצבכם לפי הקריטריונים של כל תהליך טרם שליחת הבקשה, על מנת שהדרך תהיה הנכונה ביותר בשבילכם והמתאימה מבחינת החוק.

איש עובד על לפטופ
שיחה עם עורך דין למידע נוסף

יש לכם שאלות הקשורות בחוק ומשפט? לקבלת שיחת ייעוץ חינם עם עורך דין, השאירו פרטים! 

מידע נוסף
חדלת פירעון – מה המשמעות?

חדלות פירעון הוא מצב בו חייב (יחיד או תאגיד החייב כסף), לא יכול לשלם את החובות שלו בזמן, וסכום החובות גבוהה משווי נכסיו – כספים