חדלת פירעון – מה המשמעות?

תוכן עניינים

חדלות פירעון הוא מצב בו חייב (יחיד או תאגיד החייב כסף), לא יכול לשלם את החובות שלו בזמן, וסכום החובות גבוהה משווי נכסיו – כספים או רכוש. במהלך התהליך יחולו על החייב מספר תנאים לתקופה שבסופה יקבל הפטר על חובותיו.

 

מי הגורם האחראי על תהליך חדלות הפירעון?

  • בסכומים של 150,455 ₪ ומעלה – הבקשה תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון.
  • בסכומים הנמוכים מ- 150,455 ₪ ומעל 50,000 ₪ – הבקשה תוגש לממונה ותועבר לרשם הוצאה לפועל ותטופל שם.
  • אצל תאגידים – בית המשפט המחוזי.
  • בבקשת נושה (מלווה) / יועץ משפטי לממשלה – הבקשה תוגש לבית משפט השלום המחוזי במקום עסקו העיקרי או מגוריו של החייב.

 

נאמן – עו"ד המתמצא בדיני הוצאה לפועל וממונה ע"י הגורם האחראי בתהליך. על הנאמן לשמור על הגינותו של החייב ועל החזרת הכספים לנושה. תפקידו; להכריע בתביעות חוב נגד החייב, לפקח על החייב ולבדוק התנהלותו הכלכלית בעבר ובהווה, לטפל ב'קופת הנשייה' אליה נכנס הכסף שמועבר אל הנושים והגשת דוחות לגורם האחראי (הממונה).

 

שלבי תהליך חדלת הפירעון

פתיחת הליכים

מרגע הגשת הבקשה לצו פתיחת תהליכים, למשך כחודש, יבחן אותה הממונה על מנת לתת החלטה בדבר המשך התהליך. לאחר מתן הצו יוגשו דוחות על הכנסות והוצאות של החייב והוא יחוייב בתשלום חודשי ל'קופת הנשייה' לפי הסכום שיצויין בצו.

 

תקופת ביניים

תקופה של כשנה, בה יהיה על החייב לקיים את הצו שהוגש מטעם בית המשפט ולעמוד בחובות ובמגבלות שהוטלו עליו. במהלך תקופה זו הנאמן יברר לגבי נכסיו בעבר ובהווה של החייב, מה הביא אותו לפתיחת הליך חדלת פירעון, יבדוק את היקף וסוג חובותיו וידווח לממונה על התנהלותו של החייב. בסוף תקופת הביניים הממונה יגבש תכנית לשיקום כלכלי לחייב, אותה יגיש לבית המשפט וידונו בה על מנת להגיע להחלטה על מתן צו שיקום כלכלי.

 

מתן צו לשיקום כלכלי

במידה ובית המשפט קיבל את המלצת הממונה, יינתן צו שיקום כלכלי ויוגדרו התנאים לשיקום הכלכלי שעל החייב לעמוד בהם כדי לקבל הפטר על חובותיו.

 

תקופת השיקום הכלכלי

תקופה זו נמשכת כ- 3 שנים, בה על החייב לעמוד בתנאים וההגבלות שחלות עליו מאז קבלת צו השיקום (למשל; מימוש נכסים לטובת פרעון החוב, תשלומים ל'קופת הנשייה' וכו'). הממונה יפקח על הנאמן המייצג את החייב בתקופה זו, ואם נמצא כי החייב לא עמד בחובותיו –  ישקול הממונה בקשת ביטול ההליך, דבר המשפיע על אישור ההפטר.

 

הפטר

לאחר שהממונה אישר כי החייב עמד בתנאי השיקום הכלכלי, החייב יהיה פטור מחובות העבר והודעה תועבר לנושים.

 

לסיכום

מטרת תהליך חדלת הפירעון הוא שיקום כלכלי של החייב והחזרת הכספים ככל הניתן לנושה תוך עזרה בנאמן. בסופו של התהליך, החייב עובר שיקום ומוחזר למארג הכלכלי היציב של החברה ונותן לו מין "התחלה חדשה".

איש עובד על לפטופ
שיחה עם עורך דין למידע נוסף

יש לכם שאלות הקשורות בחוק ומשפט? לקבלת שיחת ייעוץ חינם עם עורך דין, השאירו פרטים! 

מידע נוסף
איך לקבל הפטר על חובות?

ישנן 2 דרכים עיקריות לקבל הפטר חובות, האחת – 'מהירה' וקשוחה, השנייה – ארוכה אך נוחה. בשתי הדרכים יש התעקשות מצד מערכת המשפט על עמידה